Zachowanie szczególnej ostrożności. Egzamin na prawo jazdy.

Zchowanie szczególnej ostrożności

Dzisiaj prezentuję wam zmorę kursantów – artykuł 3 Kodeksu Ruchu Drogowego o zachowaniu szczególnej ostrożności. Z moich obserwacji wynika, że jest to artykuł, przez który statystycznie najczęściej oblewacie egzamin teoretyczny na prawo jady. Spokojnie – mam pewien pomysł, który pomoże wam łatwiej przyswoić jego 17 punktów.

Rzućmy na niego zatem trochę światła! Po pierwsze warto podzielić go sobie na trzy grupy! 

🍊Grupa pierwsza niech to będą pomarańczki! Dotyczy ona wszystkich sytuacji związanych z przemieszczaniem się pojazdu względem drogi!

🚶‍♂️‍➡️Druga grupa, oznaczmy ją pieszym, to wszystkie sytuacje, kiedy szczególną uwagę musimy zwrócić na pieszych i rowerzystów oraz ludzi przemieszczających się środkami transportu zbiorowego. Do tej grupy zaliczyłbym także sytuacje,  w których widocznośc jest ograniczona – np. podczas mgły.

🚨Trzecia grupa dotyczy zachowania szczególnej ostrożności wy sytuacjach nadzwyczajnych – np. podczas remontu i konserwacji dróg oraz kiedy zbliża się do nas lub przejeżdżamy obok pojazdów uprzywilejowanych ze względu na ich funkcję lub pasażerów. 

 

ARTYKUŁ DWUDZIESTY

Kierujący pojazdem  jest obowiązany zachować szczególną ostrożność w następujących sytuacjach:

🍊włączania się do ruchu (art. 17 ust. 2),

🍊cofania (art. 23 ust 1 pkt 3),

🍊wyprzedzania (art. 24 ust. 2),

🍊zbliżania się do skrzyżowania )art. 25 ust. 1),

🍊przecinania się kierunków ruchu poza skrzyżowaniem (art. 25 ust. 3),

 

🚶‍♂️‍➡️zbliżania się do przejścia dla pieszych (art. 26 ust.1),

🚶‍♂️‍➡️przejazdu obok znaczonego przystanku tramwajowego lub przystanku innego pojazdu komunikacji publicznej nieznajdującego się przy chodniku ( art. 26 ust. 6),

🚶‍♂️‍➡️zbliżania się do przejazdu dla rowerzystów (art. 27 ust. 1)

🚶‍♂️‍➡️zbliżania się do przejazdu kolejowego lub tramwajowego (torów tramwajowych) oraz przejazdu przez te przejazdy lub tory tramwajowe (art. 28 ust. 1 i 6),

🚶‍♂️‍➡️jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza (art. 30 ust. 1 ),

 

🚨niestosowania się do przepisów o ruchu pojazdów, zatrzymaniu i postoju oraz znaków i sygnałów drogowych w razie, gdy pojazd korzysta z uprzywilejowania w ruchu drogowym (art. 53 ust. 2),

🚨niestosowania się do przepisów o obowiązku jazdy na jezdni lub przy jej prawej krawędzi oraz o zatrzymaniu i postoju w razie, gdy pojazd wykonuje na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne (art. 54. ust. 2)

🚨przejazdu obok pojazdu do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego albo jazdy za nim (art. 55 ust. 3),

🚨omijania pojazdu przewożącego zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat, w czasie ich wsiadania lub wysiadania (art. 57 ust. 2),

🚨przejazdu obok autobusu szkolnego (art. 57a),

🚨omijania pojazdu przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu osób niepełnosprawnych, w czasie ich wsiadania lub wysiadania (art. 58 ust. 2).

 

JAK SZCZEGÓLNA MA BYĆ SZCZEGÓLNA OSTROŻNOŚĆ?

No dobrze, skoro już pogrupowaliśmy punkty artykułu to czas trochę rozjaśnić wam czym jest to tajemnicze „zachowanie szczególnej ostrożności”?

Zgodnie z Kodeksem Ruchu Drogowego, zachowanie szczególnej ostrożności oznacza podjęcie działań zwiększających bezpieczeństwo w określonych sytuacjach na drodze. Przepisy nie definiują bezpośrednio tego terminu, ale jest on zazwyczaj rozumiany jako rozwaga, przezorność i działanie w skupieniu. Zachowanie szczególnej ostrożności polega na:

  • Zmniejszeniu prędkości.
  • Zwiększeniu uwagi i koncentracji.
  • Przestrzeganiu przepisów i sygnałów drogowych.

W praktyce, oznacza to gotowość do natychmiastowej reakcji na nieprzewidziane zdarzenia na drodze, co ma na celu zapobieżenie wypadkom i kolizjom. Mam nadzieję, że udało mi się wam rozjaśnić na czym polega to zagadnienie! Jesli nasuwają się wam jakieś pytania nie wahajcie się poruszyć tego tematu na naszej grupie na Facebooku, podczas kursu lub z waszym instruktorem podczas treningu praktycznego.