Chodnik czy droga? Zmiany w nazewnictwie

Ilustracja z tytułem wpisu: Chodnik czy droga? Zmiany w nazewnictwie

Zmiany w przepisach ruchu drogowego, które weszły w życie od 21 września 2022 roku, dotyczące nazewnictwa części dróg, de facto dotyczą wyłącznie nomenklatury i niczego nie zmieniają w dotychczasowym ich użytkowaniu przez pieszych oraz kierowców pojazdów mechanicznych.

 

Był to zabieg porządkujący pewne kwestie, aby nazewnictwo nie budziło wątpliwości i każdy, kto w swojej wypowiedzi będzie się odnosił np. do skrzyżowania, miał na myśli ten sam element infrastruktury drogowej – bez względu na to, czy będzie to wypowiedź zarządcy drogi, projektanta czy funkcjonariusza policji. Jak więc wygląda ujednolicone nazewnictwo w świetle nowych przepisów?

  • chodniki i drogi dla pieszych – stały się drogami dla pieszych,
  • drogi dla rowerów i pieszych – to odtąd drogi dla pieszych i rowerów,
  • estakady i kładki dla pieszych – nazwane są wiaduktami lub mostami,
  • jednopoziomowe skrzyżowania dróg publicznych – to skrzyżowania,
  • przejazdy dla rowerzystów – stały się przejazdami dla rowerów.

 

POPRAWIONE NAZEWNICTWO TO LEPSZE PROJEKTY DRÓG W PRZYSZŁOŚCI

Wspomniane zmiany w przepisach mają spowodować, że projektowanie nowych oraz przebudowy starych dróg, obejmujące także drogi dla pieszych, muszą uwzględniać zasadnicze ich części:

  • chodnik – przeznaczony wyłącznie do ruchu pieszych i osób poruszających się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch,
  • pas buforowy – strefa przylegająca do chodnika od strony jezdni, torowiska tramwajowego lub drogi dla rowerów, (to najczęściej strefa przeznaczona do postoju lub zatrzymania pojazdów),
  • pas obsługujący – strefa przylegająca do chodnika od strony pasa drogowego, pełniąca inne funkcje niż te dopuszczone na chodniku.